Sidhuvudbild

Om oss

Personalkooperativet Liten och Stor i Bromma har sedan 1991 bedrivit barnomsorg enligt montessoripedagogiken.
Vi lägger stor vikt vid hög personaltäthet, god kvalitet, kompetent personal och engagerade föräldrar.
Vår förskola är liten - vi har 27 barn i åldrarna 1 till 6 år inskrivna hos oss.
Läs mer om oss och vår verksamhet här på hemsidan.

IMG_2647.JPG

L ustfyllt
I nspirerande
T rivsamt
E ngagerat
N ärvarande

O rdning
C arpe Diem
H armoniskt

S amspelt
T ryggt
O msorgsfullt
R oligt

Logga in Hemsida från Lawebb Logga in