Sidhuvudbild

Om förskolan

Om Liten och stor

Förskolan bildades ursprungligen som ett föräldrakooperativ 1991 men är numera ombildat till ett personalkooperativ. Vi har hela tiden bedrivit verksamheten enligt montessoripedagogiken. Sedan 1999 finns vi på Stopvägen i Bromma, där vi hyr två plan i ett hyreshus. Lokalerna har tidigare varit butiker.

Liten och Stor är ett litet personalkooperativ med ca 27 platser. Vi har medvetet satsat på småskalighet, hög personaltäthet och kontinuitet. Verksamheten är uppdelad i en småbarnsdel (1 till 3 år) och en för de större barnen (3 till 6 år). I småbarnsgruppen prioriterar vi trygghet, lek och rörelse. Barnen får även börja jobba lite med enklare montessorimaterial. De större barnen arbetar dagligen med montessorimaterialet. De stora och små gör också mycket aktiviteter tillsammans.

Eftersom vi har en hög personaltäthet har våra lärare tid att ägna varje barn den uppmärksamhet det behöver. Enligt montessoripedagogiken är det viktigt att se det enskilda barnet och låta det utvecklas i sin egen takt. Vår personal har mycket hög pedagogisk kompetens och vi underhåller den genom att ge utrymme för fortbildning och vidareutbildningar.

Montessorikooperativet Liten och Stor är en av många barnomsorgsverksamheter i Bromma. Precis som de kommunalt drivna förskolorna får vi huvuddelen av våra intäkter genom bidrag från stadsdelsförvaltningen. Maxtaxan innebär att alla förskolor som tar emot kommunala bidrag har samma avgifter - oavsett driftform.
Våra avgifter följer reglerna om maxtaxan, vilket innebär att föräldrarna på Liten och Stor betalar lika mycket som föräldrar till barn inskrivna på t ex de kommunala förskolorna.

IMG_2533.JPG