Sidhuvudbild

Montessoripedagogiken

Maria Montessoris tankar bygger på att man som pedagog ska ta tillvara barnets naturliga nyfiken. Barn älskar att upptäcka sin omvärld och drivs av en vilja pröva på och att lära sig nya saker. Det som skiljer montessoripedagogiken från andra är främst att lärarens roll är att "hjälpa barnets att hjälpa sig själv". Det är barnet självt som ska stå för inlärningen. Pedagogens roll är att stödja och följa barnet i denna resa. Barnet ska ges möjlighet att utvecklas i sin egen takt. Det är barnets individuella behov som står i centrum.

Många undrar vad det är som skiljer montessoripedagogiken från den vanliga förskolans idéer om pedagogik. Generellt kan man säga att många förskolor och skolor på senare år hämtat mycket inspiration från Maria Montessoris idéer. Även i de senaste läroplanerna för grundskolan färgas allt mer av montessoripedagogiken.

IMG_2513.JPG