Sidhuvudbild

Klagomålshantering

Klagomålshantering

Uppdaterad jan -22

Rutiner vid Klagomålshantering på Montessoriförskolan
Liten och Stor
Syfte med rutinen för klagomålshantering

SYFTE
• Åtgärda brister
• Få ett underlag för kvalitetsutvecklingen på Liten och Stor
• Förbättra verksamheten

RUTINER
• Fyll i LoS’s blankett för klagomålshantering
• Lämnas i brevlådan inne eller ute på Liten och Stor.
• Inom högst 10 dagar återkommer styrelsen i ärendet, vid inlämnat av anonymt klagomål, skrivs åtgärd ner och sätts i föräldrapärmen.Montessoriförskolan Liten och Stor
Stopvägen 37
168 35 Bromma info@litenochstor.comBlankett för klagomål

Gällande verksamhet:_________________________________________________________________________

VI VILL BLI BÄTTRE!
Hjälp oss genom att lämna Dina synpunkter, klagomål.

Dina synpunkter och/eller klagomål:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Inlämnat av (frivilligt):
___________________________________
Namn Datum
_________________
Telefonnummer

Montessoriförskolan Liten och Stor
Stopvägen 37
168 35 Bromma
Tel 08 – 704 19 45 mail: info@litenochstor.com