Sidhuvudbild

Maria Montessori

maria_montessori.jpg Maria Montessori

Maria Montessori (1870-1952) var Italiens första kvinnliga läkare i slutet av 1800-talet. Hon arbetade mycket i områden med sjuka och fattiga barn och började snart inse att många av dessa barns problem snarare handlade om pedagogik än om medicin. Genom att uppmärksamma det enskilda barnet och stimulera det utifrån dess egna villkor kunde hon se att hur barnet utvecklades betydligt mer positivt. Snart började hon formulera den pedagogik som så småningom kom att uppkallas efter henne. I ett slumområde skapade hon Casa dei Bambini där hon på allvar började praktisera sina idéer.