Sidhuvudbild

Montessori hos oss

Montessori på Liten och Stor

På vår förskola är montessoripedagogiken viktig. Den genomsyrar den dagliga verksamheten och sätter sin självklara prägel på bemötande, aktiviteter, möblering och material. För oss innebär montessoripedagogiken bland annat att:

¤lärarna följer varje barns behov och utveckling
¤barnet spontant får välja aktivitet utifrån intresse
¤varje barn får känna sig som en viktig individ


Hos oss får barnen utvecklas i sin egen takt. De lär sig att umgås åldersintegrerat, att ta hänsyn till och hjälpa varandra. Genom att arbeta med montessorimaterialet och genom olika former av övningar och träningar, stärks och utvecklas barnens sinne och självständighet. Målet är att våra barn ska gå vidare i livet som trygga, nyfikna, glada, ansvarstagande, fria och öppna människor.

Våra lokaler och möbler är helt anpassade till barnen. Allt är "på riktigt" - fast i barnstorlek. Hyllor sitter på en lagom höjd, redskap och material är gjorda för små händer. Barnen tränas aktivt i att själva ta av och på sig kläder, duka, diska, baka, städa.

IMG_2515.JPG