Sidhuvudbild

Öppettider

För närvarande är personal på plats på förskolan mellan 07,00-17,00 måndag till fredag.
Genom föräldraenkäter som lämnas ut varje läsår följs behovet upp kontinuerligt av föräldrars önskemål av öppettider.

Enligt Stockholms stads riktlinjer ska en förskola erbjuda öppettider i förhållande till föräldrars behov inom ramtiden 06.30 – 18.30 alla helgfria vardagar förutom julafton, midsommarafton och nyårsafton. Mer om öppettider finns beskrivet i stadens riktlinjer för fristående förskola, http://www.stockholm.se/ef